Sportistët e përzgjedhur për vitin 2015

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Sportistët e përzgjedhur për vitin 2015
Pershkrimi Lista e sportistëve të vitit 2015
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Sportit
Adresa elektronike e autorit Departamenti i Sportit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda