Subvencionet

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet
Pershkrimi Komuna e Prishtinës i ka kushtuar rëndësi të veçantë kornizës ligjore dhe strategjike për respektimin e plotë të të drejtave të komuniteteve. Përveç projekteve të investimeve kapitale, komunitetet joshumicë janë mbështetur edhe në projektet subvencionuese
Burimi
Versioni 1.0
Autor Zyra për Komunitete dhe Kthim
Adresa elektronike e autorit Zyra për Komunitete dhe Kthim
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda