Subvencionet 2016

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2016
Pershkrimi Subvencionet 2016
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda