Subvencionet 2020

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2020
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
Burimi Drejtoria e Bujqësisë
Versioni
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Bujqësisë