Subvencionet 2016

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2016
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Kulturës
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Kulturës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda