Subvencionet 2019

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2019
Pershkrimi Subvencionet 2019
Burimi Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Versioni
Autor Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Mirëqenies Sociale