Subvencionet 2017

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2017
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Sportit
Adresa elektronike e autorit Departamenti i Sportit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda