Subvencionet 2019

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet 2019
Pershkrimi Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Sportit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Sportit
Mirëmbajtësi Drejtoria e Sportit
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Drejtoria e Sportit