5 sete të të dhënave të gjetura

Drejtoritë: Qyteti

Filtro rezultatet
 • Numrat kontaktues të çdo institucioni vartës të komunës që janë të rëndësishme për qytetarë, si: Centrali i komunës, Thirrjet emergjente në komunë, Policia, Zjarrfikësat, Ndihma e shpejtë, Enti stomatologjik. Trafiku Urban, Ndërmarrja...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informata për sipërfaqen e komunës së Prishtinës, popullsin dhe dendësin
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione për emrat e rrugëve në territorin e Komunës së Prishtinës, Koordinatat gjeometrike të rrugës, Kodin e rrugës, Gjatësia e segmentit në metra dhe Bashkësia Lokale që i takon asaj rruge
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Statistika të ndryshme për numrin e banorëve në Komunën e Prishtinës sa i përket: gjinisë, aftësisë për punë, statusit martesor, përkatësisë etnike, religjionit dhe shkollimit. Këto statistika janë nga Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Sipas raportit vjetor të Departamentit të punës dhe punësimit “PUNA DHE PUNËSIMI”, numrin më të lartë të të papunëve e ka regjistruar Prishtina për vitin 2014 me 17,990 ose në mënyrë propocionale me 22%
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).