70 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
  • Lista e subvencioneve të dhëna nga Drejtoria e Arsimit
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    03-07-2019
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    21-06-2019
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    28-08-2019
  • Informacione të ndryshme për shkollat e mesme, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë të mesme sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Informacione të ndryshme për shkollat fillore, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë fillore sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Informacione të ndryshme për çerdhet, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo çerdhe sa i përket grupmoshës së fëmijëve, gjinisë, përkatësisë etnike, personelit edukativ, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së...
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Subvencionet 2019
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    16-10-2019
  • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    22-09-2017
  • Korniza afatmesme buxhetore
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    02-11-2017
  • Informata të ndryshme për Qendrat Shëndetësore, si: Adresat, Udhëheqësia, Resurset humane nëpër këto qendra shëndetësore
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    19-01-2018
  • Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, trajtimeve mjekësore, rasteve të fushës së pajtimit si dhe të OJQ-ve nëpër vite
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    30-05-2018
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    08-05-2018
  • Shpenzimet për dreka/darka zyrtare
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    19-09-2018
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    30-08-2018
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    23-02-2018
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).