69 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
 • Lista e vendimeve të kryetarit për çdo vitë sipas muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  21-06-2019
 • Shpenzimet e Komunës së Prishtinë sipas viteve dhe muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Të hyrat e Komunës së Prishtinës sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Lista e lejeve ndërtimore sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Statistika rreth përdorueshmërisë së platformës Prishtina Online sipas muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  06-03-2018
 • Dokumentet e lëshuara nga E-kiosku sipas muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  01-03-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  03-07-2019
 • Raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore si dhe vjetore për situatën ekonomiko-financiare të komunës së Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  28-08-2019
 • Krahasimet në mes të hyrave dhe shpenzimeve kapitale
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione të ndryshme për shkollat e mesme, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë të mesme sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione të ndryshme për shkollat fillore, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë fillore sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione të ndryshme për çerdhet, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo çerdhe sa i përket grupmoshës së fëmijëve, gjinisë, përkatësisë etnike, personelit edukativ, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Subvencionet 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  16-10-2019
 • Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-11-2017
 • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Korniza afatmesme buxhetore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-11-2017
 • Informata të ndryshme për Qendrat Shëndetësore, si: Adresat, Udhëheqësia, Resurset humane nëpër këto qendra shëndetësore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-08-2019
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).