70 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
 • Lista e subvencioneve të dhëna nga Drejtoria e Arsimit
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  03-07-2019
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  21-06-2019
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  28-08-2019
 • Informacione të ndryshme për shkollat e mesme, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë të mesme sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione të ndryshme për shkollat fillore, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë fillore sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione të ndryshme për çerdhet, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo çerdhe sa i përket grupmoshës së fëmijëve, gjinisë, përkatësisë etnike, personelit edukativ, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Subvencionet 2019
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  16-10-2019
 • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Korniza afatmesme buxhetore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-11-2017
 • Informata të ndryshme për Qendrat Shëndetësore, si: Adresat, Udhëheqësia, Resurset humane nëpër këto qendra shëndetësore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  19-01-2018
 • Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, trajtimeve mjekësore, rasteve të fushës së pajtimit si dhe të OJQ-ve nëpër vite
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  30-05-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  08-05-2018
 • Shpenzimet për dreka/darka zyrtare
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  19-09-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2018
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  30-08-2018
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  23-02-2018
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).