10 sete të të dhënave të gjetura

Etiketat: subvencije

Filtro rezultatet
  • Lista e subvencioneve të dhëna nga Drejtoria e Arsimit
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2017
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Projektet dhe Subvencionet
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Komuna e Prishtinës i ka kushtuar rëndësi të veçantë kornizës ligjore dhe strategjike për respektimin e plotë të të drejtave të komuniteteve. Përveç projekteve të investimeve kapitale, komunitetet joshumicë janë mbështetur edhe në...
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Subvencionet 2016
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).