4 sete të të dhënave të gjetura

Formatet: CSV

Filtro rezultatet
 • Shpenzimet e Komunës së Prishtinë sipas viteve dhe muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Të hyrat e Komunës së Prishtinës sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Krahasimet në mes të hyrave dhe shpenzimeve kapitale
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017