4 sete të të dhënave të gjetura

Formatet: PDF

Filtro rezultatet
 • Raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore si dhe vjetore për situatën ekonomiko-financiare të komunës së Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Korniza afatmesme buxhetore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-11-2017
 • Raport i pasurive jo-financiare
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017