4 sete të të dhënave të gjetura

Formatet: PDF

Filtro rezultatet
 • Lista e shpenzimeve kapitale sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  01-12-2017
 • Shpenzimet për dreka/darka zyrtare
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  19-09-2018
 • Raportet Prishtina po bëhet realizohen çdo vitë. Në këto raporte paraqiten të gjitha projektet e secilës drejtori si dhe punët e tjera të cilat janë kryer në komunën e Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Komuna e Prishtinës i ka kushtuar rëndësi të veçantë kornizës ligjore dhe strategjike për respektimin e plotë të të drejtave të komuniteteve. Përveç projekteve të investimeve kapitale, komunitetet joshumicë janë mbështetur edhe në...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017