Kalo te përmbajtja

PRISHTINA OPEN DATA

Platforma "PRISHTINA OPEN DATA" - përmes kësaj platforme bëhet pasqyrimi i të gjitha informacioneve të mbledhura nga drejtoritë komunale me qëllim që këto shënime të përdoren më tutje në funksion të transparencës së plotë në komunë si dhe në funksion të zhvillimit lokal.

Informacioni është klasifikuar në 14 kategori, duke përfshirë edhe punën e kryetarit të Komunës së Prishtinës.


Kategoritë janë të listuara në këtë mënyrë:

 • Qyteti
 • Kryetari
 • Administrata
 • Arsimi
 • Urbanizmi
 • Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale
 • Ekonomia
 • Bujqësia
 • Kultura
 • Sporti
 • Prona
 • Investimet Infrastrukturore
 • Prokurimi
 • Mjedisi


Kthimi i besimit të qytetarëve në institucione publike përmes transparencës dhe qasjes së lehtë në shërbime komunale është vizioni jonë për Prishtinën.