Kalo te përmbajtja

Tiparet e Portalit

1.1 Karakteristikat funksionale


1.1 Hyrje

Komuna e Prishtinës, Platformën Open Data e ka zhvilluar në tri gjuhë (shqip, serbisht dhe anglisht) që të jetë lehtë e përdorshme nga të gjithë vizitorët.


1.2 Buxheti

Ky seksion ka vizualizime për të Hyrat, Shpenzimet, Buxhetin dhe Krahasimet në mes të hyrave vetanake dhe shpenzimeve kapitale të realizuara nga Komuna.


1.3 Seti i të dhënave

Seti i të dhënave (Ang. Dataset) është pjesa kryesore e Portalit, ku përdoruesit mund ti gjejnë të gjitha informacionet e hapura nga Komuna e Prishtinës në formate të ripërdorura.

Kur një set i të dhënave është zgjedhur nga katalogu, të gjitha informatat në lidhje me të shfaqen, siç janë metadata, historia (nëse ka), formatet në dispozicion dhe veprimet në dispozicion.

Të gjitha burimet në katalogun e seteve të të dhënave mund të shkarkohen, në disa raste mund të parashihen (preview) dhe gjithashtu të qasen nëpërmjet API-ve.

Vegla për parashikim (preview) lejon shfaqjen e të dhënave në tabela. XLS dhe XLSX gjithashtu mund të parashfaqen duke përdorur Excel Online.


1.4 Drejtoritë

Informacioni është klasifikuar në 14 kategori: Qyteti, Kryetari, Administrata, Arsimi, Urbanizmi, Shëndeti dhe Mirëqenia, Sociale, Ekonomia, Bujqësia, Kultura, Sporti, Prona, Investimet Infrastrukturore, Prokurimi, Mjedisi.


1.5 Rreth kësaj faqe

Të gjitha informatat relevante për Platformën Open Data të Komunës së Prishtinës janë shënuar në drop-down menu 'për faqen', duke çuar në 2 faqe të ndryshme:

Për projektin: ku mund të gjeni informacion në lidhje me projektin:

Karakteristikat e Portalit: Informata në lidhje me funksionalitetet dhe karakteristikat teknike të portalit.
2.0 Tiparet teknike


2.1. Hyrje

Open Data Platforma e Komunës së Prishtinës është zhvilluar me një instalim të përzier të CKAN dhe OpenSpending në Ubuntu me Docker. Versioni i instaluar i CKAN është 2.7.0.


2.2. CKAN

CKAN është platforma kryesore e të dhënave me burim të hapur në botë.


CKAN është një zgjidhje e plotë softuerike që i bën të dhënat të arritshme dhe të përdorshme duke ofruar mjete për të përmirësuar botimin, ndarjen, gjetjen dhe përdorimin e të dhënave (duke përfshirë ruajtjen e të dhënave dhe sigurimin e API-ve të fuqishme të të dhënave). CKAN ka për qëllim botuesit e të dhënave (qeveritë kombëtare, rajonale, kompanitë dhe organizatat) që dëshirojnë t'i bëjnë të dhënat e tyre të hapura dhe të disponueshme.

CKAN përdoret nga qeveritë dhe grupet e përdoruesve në të gjithë botën dhe fuqizon një shumëllojshmëri të portaleve zyrtare dhe të të dhënave të komunitetit duke përfshirë portale për qeveritë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si data.gov.uk e Mbretërisë së Bashkuar dhe publicdata.eu e Bashkimit Evropian, Dados Braziliane. gov.br, portalet e qeverisë holandeze, si dhe faqet e qyteteve dhe komunave në SHBA, Britani të Madhe, Argjentinë, Finlandë etj.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN Tour: http://ckan.org/tour/
Pamja e përgjithshme e karakteristikave:: http://ckan.org/features/CKAN extensions të instaluara:


scheming (open license): Ky zgjerim siguron një mënyrë për të konfiguruar dhe të ndarë skemat CKAN duke përdorur një përshkrim JSON skemë.

fluent (open license): Ky zgjerim siguron një mënyrë për të ruajtur dhe për t'u kthyer fusha shumë-gjuhësore në datasets CKAN, burimet, dhe organizatave.

officedocs (open license): Funksionaliteti për parapamje të dokumenteve të Microsoft Office.

pdfview (open license):Funksionaliteti për parapamje PDF.

googleanalytic (open license): për të integruar Google Analytics në CKAN.


Përveç këtyre shtesave, zhvilluesit e Portalit kanë përdorur:

openspending packager:

openspending viewer:

Prishtina Photo