Skoči do sadržaja
Budzet

Na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti sve troškove koje je opština Prištine planirala, kao i sve projekte koji se planiraju implementirati za svaku direkciju prema godinama.

Budzet

Na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti sve troškove koje je opština Prištine planirala, kao i sve projekte koji se planiraju implementirati za svaku direkciju prema godinama.

Budzet

Na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti sve troškove koje je opština Prištine planirala, kao i sve projekte koji se planiraju implementirati za svaku direkciju prema godinama.

Budzet

Na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti sve troškove koje je opština Prištine planirala, kao i sve projekte koji se planiraju implementirati za svaku direkciju prema godinama.