Skoči do sadržaja
Prihodi

Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve podatke vezane za prihode koje je Opština Prištine prikupila u toku kvartala. Priština prikuplja ove prihode od različitih poreza npr. Naknade za građevinske dozvole, legalizaciju nelegalnih građevina, opštinske ekološke dozvole, Porez na imovinu, dozvola za poslovanje, Naknada za korišćenje javnog prostora, Putna infrastruktura, Katastarska taksa i geodezija, Prodaja imovine Transakcija poreza, prijave od inspekcije, Naknada za potvrde i službene dokumente, Porez na motorna vozila, Porez na usluge obrazovanja, Biblioteke i Dodona Pozorište, porez na zdravstvene usluge, saobraćajne kazne, zakupnine, prihodi od parkinga i hortikulture, učešće / donacije, ostali prihodi, prodaja robe, ostale kazne, prihodi od agencije za šumarstvo, sudske kazne

Prihodi

Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve podatke vezane za prihode koje je Opština Prištine prikupila u toku kvartala. Priština prikuplja ove prihode od različitih poreza npr. Naknade za građevinske dozvole, legalizaciju nelegalnih građevina, opštinske ekološke dozvole, Porez na imovinu, dozvola za poslovanje, Naknada za korišćenje javnog prostora, Putna infrastruktura, Katastarska taksa i geodezija, Prodaja imovine Transakcija poreza, prijave od inspekcije, Naknada za potvrde i službene dokumente, Porez na motorna vozila, Porez na usluge obrazovanja, Biblioteke i Dodona Pozorište, porez na zdravstvene usluge, saobraćajne kazne, zakupnine, prihodi od parkinga i hortikulture, učešće / donacije, ostali prihodi, prodaja robe, ostale kazne, prihodi od agencije za šumarstvo, sudske kazne

Prihodi

Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve podatke vezane za prihode koje je Opština Prištine prikupila u toku kvartala. Priština prikuplja ove prihode od različitih poreza npr. Naknade za građevinske dozvole, legalizaciju nelegalnih građevina, opštinske ekološke dozvole, Porez na imovinu, dozvola za poslovanje, Naknada za korišćenje javnog prostora, Putna infrastruktura, Katastarska taksa i geodezija, Prodaja imovine Transakcija poreza, prijave od inspekcije, Naknada za potvrde i službene dokumente, Porez na motorna vozila, Porez na usluge obrazovanja, Biblioteke i Dodona Pozorište, porez na zdravstvene usluge, saobraćajne kazne, zakupnine, prihodi od parkinga i hortikulture, učešće / donacije, ostali prihodi, prodaja robe, ostale kazne, prihodi od agencije za šumarstvo, sudske kazne