Skoči do sadržaja
Troskovi

Refleksije su u grafičkom obliku i takođe su prikazane sa vrednostimatroškova. Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve troškovekoju je opština Prištine realizovala tokom kvartala. Općinskirashodi su podeljeni u 5 budžetskih kategorija: plate i dnevnice, grantovii usluge, kapitalni troškovi, komunalne usluge i subvencije i transferi.U svakoj kategoriji koja je kliknuta, ostvareni troškovi odgovarajućegkategorije su predstavljene prema imenicama.

Troskovi

Refleksije su u grafičkom obliku i takođe su prikazane sa vrednostimatroškova. Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve troškovekoju je opština Prištine realizovala tokom kvartala. Općinskirashodi su podeljeni u 5 budžetskih kategorija: plate i dnevnice, grantovii usluge, kapitalni troškovi, komunalne usluge i subvencije i transferi.U svakoj kategoriji koja je kliknuta, ostvareni troškovi odgovarajućegkategorije su predstavljene prema imenicama.

Troskovi

Refleksije su u grafičkom obliku i takođe su prikazane sa vrednostimatroškova. Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve troškovekoju je opština Prištine realizovala tokom kvartala. Općinskirashodi su podeljeni u 5 budžetskih kategorija: plate i dnevnice, grantovii usluge, kapitalni troškovi, komunalne usluge i subvencije i transferi.U svakoj kategoriji koja je kliknuta, ostvareni troškovi odgovarajućegkategorije su predstavljene prema imenicama.

Troskovi

Refleksije su u grafičkom obliku i takođe su prikazane sa vrednostimatroškova. Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti sve troškovekoju je opština Prištine realizovala tokom kvartala. Općinskirashodi su podeljeni u 5 budžetskih kategorija: plate i dnevnice, grantovii usluge, kapitalni troškovi, komunalne usluge i subvencije i transferi.U svakoj kategoriji koja je kliknuta, ostvareni troškovi odgovarajućegkategorije su predstavljene prema imenicama.