Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Opis Ndarja e Banesave për Familjet e Kategorisë së Luftës të UÇK-së
Izvor
Verzijа
Autor Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Autor Email Komisioni për ndarjen e banesave për familjet e kategorisë së luftës
Održаvа Gresa Deda
Email Održavalaca Gresa Deda