Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/sr/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/d74f16a6-c03c-4255-9c51-74bb28803fdc/download/raport-janar-qershor-2020-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020

Ugrаđeno

Dodаtne informаcije

Polje Vrednost
Poslednje аžurirаnje Juli 28, 2020
Kreirаno Juli 28, 2020
Formаt application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licencа Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Ime Raport gjashtëmujor janar - qershor 2020 për qasje në dokumente publike
Opis Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - qershor 2020