Raport tremujor janar - mars 2017 për qasjen ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/a9053c47-bae4-498a-81e5-fb908a44a112/resource/f2d7c879-0f76-44bd-96c5-a81797403f6a/download/raport-janar-mars-2017-qdz.xlsx

Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - mars 2017

Ugrаđeno

Dodаtne informаcije

Polje Vrednost
Poslednje аžurirаnje Novembar 2, 2017
Kreirаno Novembar 2, 2017
Formаt application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licencа Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Ime Raport tremujor janar - mars 2017 për qasjen në dokumente zyrtare
Opis Numri i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare për periudhën janar - mars 2017