Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile
Opis Dokumentet e lëshuara nga Sistemi i Gjendjes Civile sipas viteve
Izvor
Verzijа
Autor Sektori i Gjendjes Civile
Autor Email Sektori i Gjendjes Civile
Održаvа Sektori i Gjendjes Civile
Email Održavalaca Sektori i Gjendjes Civile