Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Opis Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Izvor
Verzijа
Autor Drejtoria e Shërbimeve Publike
Autor Email Drejtoria e Shërbimeve Publike
Održаvа Gresa Deda
Email Održavalaca Gresa Deda