Liderstvo, ime i prezime, broj zaposlenih po ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/77cf34aa-e0b9-4f3a-898f-962ffd4075da/resource/c420c73c-ecb7-4234-9faf-86a035ca990f/download/copy-of-prishtina-online-tetor-2019.xlsx

Udhëheqësia, Emri dhe Mbiemri, Numri i punëtorëve sipas pozitës që e kanë në Qendrat Shëndetësore

Ugrаđeno

Dodаtne informаcije

Polje Vrednost
Poslednje аžurirаnje Oktobar 2, 2019
Kreirаno Septembar 25, 2017
Formаt application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licencа Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Ime Liderstvo, ime i prezime, broj zaposlenih po položaju u zdravstvenim centrima
Opis Liderstvo, ime i prezime, broj zaposlenih po položaju u zdravstvenim centrima