Broj dece po uzrastu, polu i pripadnosti u ...

URL: https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/b613037f-e4f6-4272-98c9-2f6059289689/resource/98b854ce-ce69-4d72-a53e-0bd56c1e8e7d/download/numri.i.femijeve.2016.2017.xls

Numri i fëmijëve sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë nëpër çerdhe 2016-2017

Ugrаđeno

Dodаtne informаcije

Polje Vrednost
Poslednje аžurirаnje Septembar 25, 2017
Kreirаno Septembar 25, 2017
Formаt application/vnd.ms-excel
Licencа Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Ime Broj dece po uzrastu, polu i pripadnosti u rasadnicima 2016-2017
Opis Broj dece po uzrastu, polu i pripadnosti u rasadnicima 2016-2017