Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Opis Lista e përfituesve të rasteve sociale, personave me aftësi të kufizuara, qiras si dhe të OJQ-ve
Izvor
Verzijа
Autor Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Autor Email Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Održаvа Drejtoria e Mirëqenies Sociale
Email Održavalaca Drejtoria e Mirëqenies Sociale