Subvencionet 2021

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Subvencionet 2021
Opis Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2021
Izvor
Verzijа
Autor Drajtoria e Bujqësisë
Autor Email Drajtoria e Bujqësisë
Održаvа Drajtoria e Bujqësisë
Email Održavalaca Drajtoria e Bujqësisë