Subvencionet 2020

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Subvencionet 2020
Opis Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
Izvor Drejtoria e Bujqësisë
Verzijа
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Autor Email Drejtoria e Bujqësisë
Održаvа Drejtoria e Bujqësisë
Email Održavalaca Drejtoria e Bujqësisë