Subvencionet 2020

Podaci i resursi

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Naslov Subvencionet 2020
Opis Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2020
Izvor Drejtoria e Kulturës
Verzijа
Autor Drejtoria e Kulturës
Autor Email Drejtoria e Kulturës
Održаvа Drejtoria e Kulturës
Email Održavalaca Drejtoria e Kulturës